logo

Bajeczki24

Regulamin serwisu Bajeczki24.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1 Bajeczki24.pl (określane dalej jako "Bajeczki24.pl" lub "Serwis") przechowuje odnośniki do zewnętrznych stron hostingów video. Serwis jedynie indeksuje znalezione w sieci odnośniki, nie przechowuje oraz nie umieszcza bezpośrednio plików audio/video na serwerach Bajeczki24.pl

1.2. Użytkownicy dodając materiały w serwisie potwierdzają, że posiadają odpowiednie prawa autorskie, upoważniające ich do ich publikacji tych materiałów.

1.3. W serwisie można dodawać tylko i wyłącznie linki do zewnętrznych serwisów udostępniających materiały.

1.4. Wszelkie roszczenia prawne, własności intelektualnej należy kierować do serwisów hostujących materiały.

1.5. WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (czwarta izba) z dnia 13 lutego 2014 r.

Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym należy interpretować w ten sposób, że nie stanowi czynności publicznego udostępnienia w rozumieniu tego przepisu udostępnienie na stronie internetowej linków, na które można kliknąć, odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej.

1.6. W przypadku gdy jesteś właścicielem materiału i został on udostępniony bez twojej zgody, prosimy niezwłocznie o kontakt z serwisem hostingowym na którym znajduje się plik. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się wymagane dane pozwalające na potwierdzenie prawa podmiotu zgłaszającego do materiału audio/video, a także oświadczenie, że zawarte w zgłoszeniu informacje są prawdą pod groźbą odpowiedzialności karnej.

1.7. Bajeczki24.pl nie jest odpowiedzialne za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu Bajeczki24.pl lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu, grafice czy reklamowane w inny sposób.

1.8. Bajeczki24.pl nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania serwisu, poprawności treści w witrynie oraz poprawnego funkcjonowania linków.

1.9. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

2. Użytkownicy

2.1. Bajeczki24.pl zezwala użytkownikom na dodawanie odnośników do zewnętrznych witryn jednak odpowiedzialność za materiały, ich konsekwencje przesyłania oraz zamieszczania ponoszą wyłącznie serwisy przechowujące (hostujące), publikujące dane materiały i/lub ich użytkownicy.

2.2. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, materiałów, komentarzy zamieszczonych przez użytkownika bez podania przyczyny.

2.3. Użytkownika obowiązuje ogólna netykieta internetu, kultura wypowiedzi z poszanowaniem innych użytkowników i ich stanowisk.

2.4 Akceptując regulamin, zgadzasz się na możliwość narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które mogą naruszać strefę intymności, mogą zawierać treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub niepożądane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od Bajeczki24.pl.

2.5 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu jego modyfikacji bez uprzedniego informowania użytkowników. Po stronie użytkownika leży przestrzeganie aktualnie panujących zasad.

Zaktualizowano dnia: 16.11.2023